name="availlim" value="1" /> Limit search to available items
Result Page:   1 2 Next
(1-50 of 72)
New Books
1
b1401092" >


決策分析 : 方法與應用 / 陳耀茂編著.
Jue ce fen xi : fang fa yu ying yong / Chen Yaomao bian zhu.
Chen, Yaomao, author.
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HD30.23 .C44 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  HD30.23 .C44 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


2
b1401103" >


行銷資料科學 : 大數據市場分析人工智慧 / 羅凱揚, 蘇宇暉, 鍾皓軒著.
Xing xiao zi liao ke xue : da shu ju shi chang fen xi ren gong zhi hui / Luo Kaiyang, Su Yuhui, Zhong Haoxuan zhu.
Luo, Kaiyang, author.
Taibei Shi : Qi feng zi xun gu fen you xian gong si, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HF5415.125 .L86 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  HF5415.125 .L86 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


3
b1401139" >


大學生必懂的英語學習 / 馬予華主編.
Da xue sheng bi dong de Ying yu xue xi / Ma Yuhua zhu bian.

Taibei Shi : Song bo chu ban shi ye you xian gong si, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PE1068.T28 D328 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  PE1068.T28 D328 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


4
b1401161" >


常識統計學 : 拆穿混淆的假設、揪出偏差的數據、識破扭曲的結論, 耶魯大學最受歡迎的十八堂公開課 / 蓋瑞・史密斯著 ; 劉清山譯.
Standard deviations. Chinese
Smith, Gary, 1945- author.
Taibei Shi : Ri chu chu ban, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA279 .S63812 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  QA279 .S63812 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


5
b1401223" >


旅行塗鴉日記 : 用簡單圖文畫出吃喝玩樂的最棒回憶! / 麥刻風著.
Lü xing tu ya ri ji : yong jian dan tu wen hua chu chi he wan yue de zui bang hui yi! / Mai Kefeng zhu.
Mai, Kefeng, author.
Taibei Shi : Qi feng zi xun gu fen you xian gong si, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NC730 .M25 2019  DUE 18-11-20
PRINTED MATL
2019

Bullet PointRequest

6
b1404122" >The power of five : the definitive guide to 5-axis machining / by Michael Cope.
Cope, Michael, author.
Indianapolis, Indiana : Hurco Companies, Inc., [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TJ230 .C67 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


7
b1404278" >


品味的法則・餐桌禮儀. 日本料理篇 / 陳弘美著.
Pin wei de fa ze, can zhuo li yi. Riben liao li pian / Chen Hongmei zhu.
Chen, Hongmei, author.
Taizhong Shi : Chen xing chu ban you xian gong si, 2020.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BJ2041 .C4494 2020  AVAILABLE
 WK Circulation  BJ2041 .C4494 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


8
b1404279" >


品味的法則・餐桌禮儀. 西餐篇 / 陳弘美著.
Pin wei de fa ze, can zhuo li yi. Xi can pian / Chen Hongmei zhu.
Chen, Hongmei, author.
Taizhong Shi : Chen xing chu ban you xian gong si, 2020.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BJ2041 .C4484 2020  AVAILABLE
 WK Circulation  BJ2041 .C4484 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


9
b1404297" >


身體的科學知識. 體質篇 : 與身體有關的常見問題及對策 / 作者日本Newton Press ; 翻譯曾文媛, 羅琇妍.
Shen ti de ke xue zhi shi. Ti zhi pian : Yu shen ti you guan de chang jian wen ti ji dui ce / zuo zhe Riben Newton Press ; fan yi Zeng Wenyuan, Luo Xi

Xinbei Shi : Ren ren chu ban gu fen you xian gong si, 2020.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RB111 .K3712 2020  AVAILABLE
 WK Circulation  RB111 .K3712 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


10
b1404298" >


身體的檢查數值 : 詳細了解健康檢查的數值意義與疾病訊號 / 作者日本Newton Press ; 翻譯賴貞秀, 黃詩容.
Shen ti de jian cha shu zhi : Xiang xi liao jie jian kang jian cha de shu zhi yi yi yu ji bing xun hao / zuo zhe Riben Newton Press ; fan yi Lai Zhenx

Xinbei Shi : Ren ren chu ban gu fen you xian gong si, 2020.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RC71.4 .K3712 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


11
b1404299" >


50則非知不可的化學概念 / 海莉・柏琪著 ; 張如芸譯.
50 chemistry ideas you really need to know. Chinese
Birch, Hayley, author.
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QD37 .B5712 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


12
b1404300" >


50則非知不可的生物學概念 / JV・查莫里著 ; 李明芝譯.
50 biology ideas you really need to know. Chinese
Chamary, J. V. (Jean Vincent), author.
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QH315 .C4312 2018  DUE 18-11-20
PRINTED MATL
2018

Bullet PointRequest

13
b1404301" >


50則非知不可的數學概念 / 湯尼・克立(Tony Crilly)著 ; 李明芝譯.
50 mathematical ideas you really need to know. Chinese
Crilly, A. J., author.
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA93 .C7512 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


14
b1404360" >


鬼妹港街市 / 張雪婷(Christine Cappio)著 ; [譯者湯曉沙] ; [插圖張雪婷(Christine Cappio)].
Gweimui's Hong Kong wet markets. Chinese
Cappio, Christine, author, illustrator.
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS796.H79 F73412 2019  DUE 16-11-20
 WK Circulation  DS796.H79 F73412 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019

Bullet PointRequest

15
b1404370" >


自分を嫌うな : もっと自信をもって生きたい人に贈る「心の処方箋」. Chinese
Jibun o kirauna : motto jishin o motte ikitai hito ni okuru "kokoro no shohōsen". Chinese
Katō, Taizō, 1938- author.
Xinbei Shi : Shi mao chu ban you xian gong si, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF697.5.S43 K3712 2018  DUE 18-11-20
 WK Circulation  BF697.5.S43 K3712 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018

Bullet PointRequest

16
b1404381" >


讀圖識中國歷史 / 文字作者黃東.
Du tu shi Zhongguo li shi / wen zi zuo zhe Huang Dong.
Huang, Dong, author.
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS735 .H836 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  DS735 .H836 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


17
b1404409" >


香港短篇小說百年精華 : 1901-2000 / 劉以鬯主編.
Xianggang duan pian xiao shuo bai nian jing hua : 1901-2000 / Liu Yichang zhu bian.

Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL3032.H62 X355 2017  v.1  AVAILABLE
 HB Circulation  PL3032.H62 X355 2017  v.2  DUE 16-11-20
 WK Circulation  PL3032.H62 X355 2017  v.1  DUE 16-11-20
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED MATL
2017

Bullet PointRequest

18
b1404418" >


港文言・粵輕鬆 / 田南君編著.
Gang wen yan, Yue qing song / Tian Nanjun bian zhu.
Tian, Nanjun, author.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL1103 .T53 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  PL1103 .T53 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


19
b1404453" >Knowledge management / contributors, Ganesh D. Bhatt, Pankaj Pankaj [and others].
Bhatt, Ganesh D., author.
Lewes, Delaware : Excelic Press, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HD30.2 .B43 2020  AVAILABLE
 WK Circulation  HD30.2 .B43 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


20
b1404459" >Gender and social policy / contributors, Tanika Riggs [and others].

Lewes, Del. : Excelic Press LLC, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HQ1075 .G46 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  HQ1075 .G46 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


21
b1404462" >Fundamentals of cognitive psychology / contributors Almakhan Kabylova, [and others].
Kabylova, Almakhan, author.
Lewes, Del. : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF201 .K33 2020  AVAILABLE
 WK Circulation  BF201 .K33 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


22
b1404463" >Advances in cognitive science / contributors, Alfonzo Doyle [and others].

Lewes, Delaware : Excelic Press LLC, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF311 .A38 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  BF311 .A38 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


23
b1404466" >Cognitive psychology / contributors, Alfonzo Doyle [and others].

Lewes, Del. : Excelic Press LLC, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF201 .C63 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  BF201 .C63 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


24
b1404467" >Social cognition / contributors, Tenesha Osborn [and others].

Lewes, Delaware : Excelic Press LLC, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HM1041 .S63 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


25
b1404468" >Ageing and public policy / contributors, Jaydon Tong [and others].

Lewes, Delaware : Excelic Press LLC, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HQ1061 .A447 2019  DUE 17-11-20
PRINTED MATL
2019

Bullet PointRequest

26
b1404473" >Social inequality / contributors Kanisha Kuntz, [and others].

Lewes, Del. : Excelic Press LLC, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HM821 .S637 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  HM821 .S637 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


27
b1404474" >Social policy evaluation / contributors Kanisha Kuntz, [and others].

Lewes, Del. : Excelic Press LLC, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HN18.3 .S593 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  HN18.3 .S593 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


28
b1404480" >Digital communication / contributors, Huimin Duan, Zehua Gao [and others].
Duan, Huimin, author.
Lewes, Delaware : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TK5103.7 .D83 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


29
b1404481" >Digital system design / contributors, Ramil B. Arante, Ravi JN [and others].
Arante, Ramil B., author.
Lewes, Delaware : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  TK7868.D5 A73 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


30
b1404486" >Aircraft flight dynamics and control / contributors, T T Ogunwa [and others].
Ogunwa, T. T., author.
Lewes, Del. : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TL570 .O38 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


31
b1404487" >Aircraft performance and design / contributors, Rachel N. Hernandez [and others].
Hernandez, Rachel N., author.
Lewes, Del. : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TL671.4 .H47 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


32
b1404488" >Classical mechanics / contributors, Federico Petrovich, George H. Goedecke [and others].
Petrovich, Federico, author.
Lewes, Delaware : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QC125.2 .P48 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


33
b1404489" >Engineering mechanics / contributors, F. D. Fischer, G. A. Zickler [and others].
Fischer, Franz Dieter, author.
Lewes, Delaware : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TA350 .F57 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


34
b1404495" >Aircraft display systems / contributors, A. Reyes-Muñoz [and others].
Reyes-Muñoz, A., author.
Lewes, Del. : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TL589.3 .R49 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


35
b1404496" >Advanced statistical mechanics / contributors, Jade Taffs, C. Patrick Royall [and others].
Taffs, Jade, author.
Lewes, Delaware : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QC174.8 .T34 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


36
b1404497" >Algorithms and data structures / Jinghua Zhang, Ze Dong [and others].
Zhang, Jinghua, author.
Lewes, Delaware : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA76.9.A43 Z43 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


37
b1404505" >Cryptography and network security / contributors, Tatiana Hodorogea, Ahmer Khan Jadoon [and others].
Hodorogea, Tatiana, author.
Lewes, Delaware : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TK5105.59 .H65 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


38
b1404506" >Data management, databases and organizations / contributors, Rizik M. H. Al-Sayyed [and others].
Al-Sayyed, Rizik M. H., author.
Lewes, Del. : Excelic Press LLC, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA76.9.D3 A427 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


39
b1405346" >


設計幾何學 : 發現黃金比例的永恆之美 / 金柏麗・伊蘭姆 ; 吳國慶, 呂珮鈺譯.
Geometry of design. Chinese
Elam, Kimberly, 1951- author.
Taibei Shi : Ji mu wen hua, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  N7431.5 .E4412 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  N7431.5 .E4412 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


40
b1405390" >


運動傷害圖解聖經 : 成因・預防・診斷・治療・復健 step-by-step 完全攻略 = Sports injuries complete guide / DK Publishing著 ; 李恆儒, 宋季純譯.
Yun dong shang hai tu jie sheng jing : cheng yin, yu fang, zhen duan, zhi liao, fu jian step-by-step wan quan gong lüe = Sports injuries complete guid

Taibei Shi : Qi biao chu ban gu fen you xian gong si, 2020.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RD97 .B6312 2020  AVAILABLE
 WK Circulation  RD97 .B6312 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


41
b1405393" >


小資女的人生整理術 / [作者新星出版社編集部 ; 翻譯胡毓華].
Xiao zi nü de ren sheng zheng li shu / [zuo zhe Xin xing chu ban she bian ji bu ; fan yi Hu Yuhua].

Xinbei Shi : Feng shu fang wen hua chu ban she, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TX147 .O8612 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  TX147 .O8612 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


42
b1405438" >


諾貝爾經濟學家的故事 / 吳惠林著.
Nuobei'er jing ji xue jia de gu shi / Wu Huilin zhu.
Wu, Huilin, author.
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2020.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HB76 .W825 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


43
b1407219" >


開房間 / 王天寬.
Kai fang jian / Wang tian kuan.
Wang, Tiankuan, auhtor.
Taibei Shi : You lu wen hua shi ye you xian gong si, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL2965.T53 K35 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  PL2965.T53 K35 2018  DUE 20-11-20
PRINTED MATL
2018

Bullet PointRequest

44
b1407289" >


雲消費時代 = The era of cloud consumption / 賴陽著.
Yun xiao fei shi dai = The era of cloud consumption / Lai Yang zhu.
Lai, Yang, author.
Taibei Shi : Le guo wen hua shi ye you xian gong si, 2020.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HF5548.32 .L35 2020  AVAILABLE
 WK Circulation  HF5548.32 .L35 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


45
b1407331" >


競爭之死 : 高度壟斷的資本主義, 是延誤創新、壓低工資、拉大貧富差距的元凶 / 強納森・坦伯, 丹妮絲・赫恩著 ; 吳慧珍, 曹嬿恆譯.
Myth of capitalism. Chinese
Tepper, Jonathan, 1976- author.
Taibei Shi : Shang zhou chu ban, 2020.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HD2757.2 .T4612 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


46
b1407393" >


行動複利 : 從想到, 到做到, 半途不廢的四階段練習 / Scalers著.
Xing dong fu li : cong xiang dao, dao zuo dao, ban tu bu fei de si jie duan lian xi / Scalers zhu.
Scalers, author.
Taibei Shi : Fang zhi chu ban she you xian gong si, 2020.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF637.S8 S33 2020  AVAILABLE
 WK Circulation  BF637.S8 S33 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


47
b1407425" >


再難過, 也終會度過 / 吳若權.
Zai nan guo, ye zhong hui du guo / Wu Ruoquan.
Wu, Ruoquan, author.
Taibei Shi : Yue zhi wen hua, 2020.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF637.S4 W827 2020  DUE 18-12-20
 WK Circulation  BF637.S4 W827 2020  DUE 16-11-20
PRINTED MATL
2020

Bullet PointRequest

48
b1409546" >Hostile environment : how immigrants became scapegoats / Maya Goodfellow.
Goodfellow, Maya, author.
London : Verso, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  JV7652.2 .G66 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


49
b1409555" >JavaScript for data science / Maya Gans, Toby Hodges, Greg Wilson.
Gans, Maya, author.
Boca Raton : CRC Press, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA76.76.J39 G36 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


50
b1409821" >Introductory statistics : a problem-solving approach / Stephen Kokoska.
Kokoska, Stephen, author.
New York, NY : Macmillan Learning, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA276.18 .K65 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


Result Page:   1 2 Next