name="availlim" value="1" /> Limit search to available items
Result Page:   1 2 3 4 5 Next
(1-50 of 226)
New Books
1
b1019606" >


編劇秘笈 / 作者劉天賜.
Bian ju mi ji / zuo zhe Liu Tianci.
Liu, Tianci, 1948- author.
[Xianggang] : Ci wen hua you xian gong si, 2017.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  PN1669.C5 L58 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


2
b1353322" >Lost connections : uncovering the real causes of depression--and the unexpected solutions / Johann Hari.
Hari, Johann, author.
London : Bloomsbury Circus, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RC537 .H346 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  RC537 .H346 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


3
b1354938" >Text, cases and commentary on the Hong Kong legal system / Michael John Fisher.
Fisher, Michael, LL. B., author.
Hong Kong : Hong Kong University Press, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  KNQ9308 .F58 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  KNQ9308 .F58 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


4
b1355214" >Contemporary tourism : an international approach / Chris Cooper and C. Michael Hall.
Cooper, Chris, 1952- author.
Oxford : Goodfellow Publishers Limited, [2019]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  G155.A1 C675 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


5
b1358688" >


帶著生物學到食堂 : 招待吃貨們的科學餐 : 關於糖、脂肪、代謝疾病的流言與傳奇 = Layman's biology for foodies : the scientific quest for lipid, sugar, and
Dai zhu sheng wu xue dao shi tang : zhao dai chi huo men de ke xue can : guan yu tang, zhi fang, dai xie ji bing de liu yan yu chuan qi = Layman's bio
Wang, Liming (Neuroscientist), author.
Taibei Shi : Da xie chu ban, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RC627.54 .W36 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


6
b1362478" >Chemical engineering fluid mechanics / Ron Darby, Raj P. Chhabra.
Darby, Ron, 1932- author.
Boca Raton, Fla. : CRC Press, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TP155.7 .D28 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


7
b1362760" >


黑布街27號 / 周淑屏著.
Heibu Jie 27 hao / Zhou Shuping zhu.
Zhou, Shuping, author.
Xianggang : Tu po chu ban she, 2018.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  PL2929.7.O58 H45 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


8
b1365349" >ABC's of relationship selling through service / Charles M. Futrell, Raj Agnihotri, Michael T. Krush.
Futrell, Charles, author.
New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HF5438.25 .F868 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  HF5438.25 .F868 2019  AVAILABLE
 WK Reserve  HF5438.25 .F868 2019 c.2  AVAILABLE
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED MATL
2019


9
b1365509" >The advertising research handbook / by Charles E. Young.
Young, Charles E., author.
Seattle, Washington : Ideas in Flight, 2008.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HF5814 .Y686 2008  AVAILABLE
PRINTED MATL
2008


10
b1365513" >Introducing the creative industries : from theory to practice / Rosamund Davies and Gauti Sigthorsson.
Davies, Rosamund, author.
Los Angeles : SAGE, 2013.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HD9999.C9472 D38 2013  AVAILABLE
PRINTED MATL
2013


11
b1367202" >Nursing key topics review : pathophysiology / Elsevier.
Elsevier (Firm), issuing body.
St. Louis, Mo. : Elsevier, Inc, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RB113 .E47 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


12
b1368503" >The Chinese television industry / Michael Keane.
Keane, Michael, 1952- author.
London : BFI/Palgrave, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HE8700.9.C6 K43 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


13
b1368715" >Company law / Brenda Hannigan.
Hannigan, Brenda, author.
Oxford : Oxford University Press, [2018]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  KD2079 .H35 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


14
b1369140" >


翻牆讀唐詩 / 六神磊磊著.
Fan qiang du Tang shi / Liushenleilei zhu.
Liushenleilei (Writer on Chinese literature), author.
Taibei Shi : Xin jing dian tu wen chuan bo you xian gong si, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL2321 .L59 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


15
b1369482" >Wine marketing and sales : success strategies for a saturated market / Paul Wagner, Janeen Olsen, Liz Thach.
Wagner, Paul, 1952- author.
San Francisco : The Wine Appreciation Guild, [2018]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HD9375 .W34 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


16
b1369955" >Blockchain and the supply chain : concepts, strategies and practical applications / Nick Vyas, Aljosja Beije and Bhaskar Krishnamachari.
Vyas, Nick, author.
London : Kogan Page Limited, 2019.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  QA76.9.B56 V93 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


17
b1370063" >


明淸家具集珍 = Notable features of main schools of Ming and Qing furniture / 田家靑編著.
Ming Qing jia ju ji zhen = Notable features of main schools of Ming and Qing furniture / Tian Jiaqing bian zhu.
Tian, Jiaqing, 1953- author.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2001.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NK2668 .T535 2001  AVAILABLE
PRINTED MATL
2001


18
b1370065" >


新编中国历代家具图录大全 = Illustrated Chinese furniture through the ages of new edition / 阮长江主编.
Xin bian Zhongguo li dai jia ju tu lu da quan = Illustrated Chinese furniture through the ages of new edition / Ruan chang jiang zhu bian.

Nanjing Shi : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she, 2001.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NK2668 .X56 2001  AVAILABLE
PRINTED MATL
2001


19
b1370067" >


中國古典家具價值匯考. [2], 椅卷 / 中國藝術教育促進會編 ; 施大光主編.
Zhongguo gu dian jia ju jia zhi hui kao. [2], yi juan / Zhongguo yi shu jiao yu cu jin hui bian ; Shi Daguang zhu bian.

Shenyang Shi : Liao hai chu ban she, 2007.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NK2668 .Z4475 2007 v.2  AVAILABLE
PRINTED MATL
2007


20
b1370071" >


明式黃花梨家具 : 晏如居藏品選 / 劉柱柏編著.
Ming shi huang hua li jia ju : Yan ru ju cang pin xuan / Liu Zhubo bian zhu.
Liu, Zhubo, author.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NK2668 .L588 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


21
b1370072" >


3D・明清家具 / 苏于建著.
3D, Ming Qing jia ju / Su Yujian zhu.
Su, Yujian, author.
Nanjing Shi : Jiangsu feng huang ke xue ji shu chu ban she, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NK2668 .S8 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


22
b1370075" >


啤酒百科 : 英國啤酒專家改變你的啤酒觀, 讓你學會選酒、搭配餐點 / 梅莉莎・柯爾著 ; 駱香潔譯.
Let me tell you about beer. Chinese
Cole, Melissa, author.
Taizhong Shi : Yi zhong xin you xian gong si, 2018.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  TP577 .C6512 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


23
b1370076" >


威士忌学 = Whiskyology / 邱德夫著.
Wei shi ji xue = Whiskyology / Qiu Defu zhu.
Qiu, Defu, author.
Beijing Shi : Guang ming ri bao chu ban she, 2019.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  TP605 .Q58 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


24
b1370079" >


四季花與節令物 : 中國古人頭上的一年風景 / 賈璽增著.
Si ji hua yu jie ling wu : Zhongguo gu ren tou shang de yi nian feng jing / Jia Xizeng zhu.
Jia, Xizeng, author.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  GT2110 .J55 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  GT2110 .J55 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


25
b1370091" >


中国刺绣经典针法图解 : 跟着大师学刺绣 / 邵晓琤著.
Zhongguo ci xiu jing dian zhen fa tu jie : gen zhuo da shi xue ci xiu / Shao Xiaozheng zhu.
Shao, Xiaozheng, author.
Shanghai : Shanghai shi ji chu ban (ji tuan) you xian gong si : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NK9283.A1 S53 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  NK9283.A1 S53 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


26
b1370112" >


古典花時光 : Sylvia's法式乾燥花設計 = Sylvia's dried flower design / Sylvia Lee.
Gu dian hua shi guang : Sylvia's Fa shi gan zao hua she ji = Sylvia's dried flower design / Sylvia Lee.
Lee, Sylvia, author.
Xinbei Shi : Pen quan wen hua guan, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  SB449.3.D7 L45 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  SB449.3.D7 L45 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


27
b1370115" >


图解汽车大百科 = Classic car book / 陈新亚编著.
Tu jie qi che da bai ke = Classic car book / Chen Xinya bian zhu.
Chen, Xinya, author.
Beijing : Ji xie gong ye chu ban she, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TL9 .C44 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  TL9 .C44 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


28
b1370116" >


和田玉选购指南 / 陈令霞编著.
Hetian yu xuan gou zhi nan / Chen Lingxia bian zhu.
Chen, Lingxia, author.
Beijing Shi : Hua xue gong ye chu ban she, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NK5750.2.C6 C54 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  NK5750.2.C6 C54 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


29
b1370118" >


創刊號新編, 1940's-1980's / 連民安編著.
Chuang kan hao xin bian, 1940's-1980's / Lian Min'an bian zhu.
Lian, Min'an, author.
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PN5368.H6 L527 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  PN5368.H6 L527 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


30
b1370151" >


看圖賞味葡萄酒圖鑑 / 劉舫樺著.
Kan tu shang wei pu tao jiu tu jian / Liu Fanghua zhu.
Liu, Fanghua, author.
Xinbei shi : Han xiang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2018.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  TP548 .L58 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


31
b1370244" >Year-round indoor salad gardening : how to grow nutrient-dense, soil-sprouted greens in less than 10 days / Peter Burke.
Burke, Peter, 1950- author.
White River Junction, Vermont : Chelsea Green Publishing, [2015]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  SB351.S25 B87 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


32
b1370276" >


解決問題的商業框架圖鑑 : 七大類工作場景 x 70款框架, 改善企畫提案、執行力、組織管理效率, 精準解決問題全圖解 = The Ultimate collection of business frame
Jie jue wen ti de shang ye kuang jia tu jian : Qi da lei gong zuo chang jing x 70 kuan kuang jia, gai shan qi hua ti an, zhi xing li, zu zhi guan li x

Taibei Shi : Cai shi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HD30.29 .B5512 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  HD30.29 .B5512 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


33
b1370420" >Chinese furniture / Craig Clunas ; photographed by Ian Thomas.
Clunas, Craig, author.
London : V&A Publications, 1997.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NK2668 .C59 1997  AVAILABLE
PRINTED MATL
1997


34
b1370464" >How we teach science : what's changed, and why it matters / John L. Rudolph.
Rudolph, John L., 1964- author.
Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  Q183.3.A1 R828 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


35
b1370614" >A guide to effective studying and learning : practical strategies from the science of learning / Matthew G. Rhodes, Anne M. Cleary, Edward L. DeLosh.
Rhodes, Matthew (Matthew G.), author.
New York, NY : Oxford University Press, [2020]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  LB2395 .R54 2020  AVAILABLE
 WK Circulation  LB2395 .R54 2020  AVAILABLE
PRINTED MATL
2020


36
b1370620" >Algebra I essentials / by Mary Jane Sterling.
Sterling, Mary Jane, author.
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., [2019]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  QA159 .S746 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


37
b1370644" >Data structures and program design using C++ : a self-teaching introduction / Dheeraj Malhotra, Neha Malhotra.
Malhotra, Dheeraj, author.
Dulles, Va. : Mercury Learning and Information, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA76.73.C153 M26 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


38
b1370660" >Fashion supply chain management / Michael P. Londrigan, Jacqueline Jenkins.
Londrigan, Michael P., author.
New York : Fairchild Books, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HD9940.A2 L66 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


39
b1370664" >Functional English for communication / Ujjwala Kakarla, Tanu Gupta, Leena Pundir.
Kakarla, Ujjwala, author.
Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications India Pvt Ltd, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PE1128 .K276 2019  AVAILABLE
 WK Circulation  PE1128 .K276 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


40
b1370670" >Going global through social sciences and humanities : a systems and ICT perspective : proceedings of the 2nd International Conference "Going Global Th
Going Global through Social Sciences and Humanities (Conference) (2nd : 2019 : Tomsk, Russia)
Cham, Switzerland : Springer, [2019]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  H62.A3 G65 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


41
b1370672" >Higher education : goals and considerations / Ronan Alvarado.
Alvarado, Ronan, author.
New York : SNOVA, [2018]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  LB2825 .A58 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


42
b1370676" >Integrated marketing communication : a balanced approach / Maxwell Winchester [and 5 others].
Winchester, Maxwell, author.
Docklands, Vic. : Oxford University Press, 2019.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HF5415.123 .W56 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


43
b1370720" >Positive psychology : the scientific and practical explorations of human strengths / Shane J. Lopez, Jennifer Teramoto Pedrotti, C.R. Snyder.
Lopez, Shane J., author.
Los Angeles : SAGE, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF204.6 .S69 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


44
b1370760" >Young people, comics and reading : exploring a complex reading experience / Lucia Cedeira Serantes.
Serantes, Lucia Cedeira, author.
Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PN6710 .S47 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


45
b1370761" >Learn Adobe Illustrator CC for graphic design and illustration : Adobe Certified Associate exam preparation / Chad Chelius with Rob Schwartz.
Chelius, Chad, author.
[San Francisco, California] : Adobe Press, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  T385 .W5539 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


46
b1370762" >Maternal-newborn nursing : the critical components of nursing care / Roberta F. Durham, Linda L. Chapman.
Durham, Roberta F., author.
Philadelphia, Pa. : F.A. Davis Company, [2019]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RG951 .C45 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


47
b1370764" >Social and community development : an introduction / John Eversley.
Eversley, John, author.
London : Red Globe Press, 2019.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HN49.C6 E94 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


48
b1370768" >Baby boomers, age, and beauty / by Naomi Woodspring.
Woodspring, Naomi, author.
Bingley, UK : Emerald Publishing, [2018]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HQ1061 .W654 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


49
b1370772" >Tweeting the environment #Brexit / by Jingrong Tong, Landong Zuo.
Tong, Jingrong, author.
Bingley, UK : Emerald Publishing Limited, 2018.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HM743.T95 T66 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


50
b1370781" >The first 2 hours : make better use of your most valuable time / Donna McGeorge.
McGeorge, Donna, author.
Milton, Qld : Wiley, 2019.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HD69.T54 M24 2019  AVAILABLE
PRINTED MATL
2019


Result Page:   1 2 3 4 5 Next