name="availlim" value="1" /> Limit search to available items
Result Page:   1 2 Next
(1-50 of 52)
College Collection
1
b1062513" >


香港專上學院六周年紀念專刊 = HKCC 6th Anniversary / [撰稿: 周文駿 ... [et al.]]
Xianggang zhuan shang xue yuan liu zhou nian ji nian zhuan kan = HKCC 6th Anniversary / [zhuan gao: Zhou Wenjun ... [et al.]]
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Xianggang : Xianggang zhuan shang xue yuan, 2007.
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 H66 2007  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 H66 2007  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2007


2
b1063132" >


HKCC newsletter = 學院通訊.
HKCC newsletter = Xue yuan tong xun.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, 2004-
Click to access 
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A34  no.2  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A34  no.4  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A34  no.5  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
2004-


3
b1063134" >


香港理工大學轄下香港專上學院紅磡灣校園開幕典禮及開放日特約專輯.
Xianggang li gong da xue xia xia Xianggang zhuan shang xue yuan Hongkanwan xiao yuan kai mu dian li ji kai fang ri te yue zhuan ji.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Xianggang : Ming bao, 2007.
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A53 2007  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A53 2007  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2007


4
b1063135" >


理大轄下香港專上學院西九龍校園開幕典禮特約專輯.
Li da xia xia Xianggang zhuan shang xue yuan Xi Jiulong xiao yuan kai mu dian li te yue zhuan ji.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Xianggang : Ming bao, 2008.
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A56 2008  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A56 2008  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2008


5
b1063137" >


香港理工大學轄下香港專業進修學院, 香港專上學院聯合畢業典禮特約專輯.
Xianggang li gong da xue xia xia Xianggang Zhuan ye jin xiu xue yuan, Xianggang zhuan shang xue yuan lian he bi ye dian li te yue zhuan ji.

Xianggang : Ming bao
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H573 A2  2007  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H573 A2  2008  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H573 A2  2009  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


6
b1063140" >


Associate Degree & Higher Diploma programmes : guide to enrolment = 副學士及高級文憑課程 : 申請入學手冊.
Associate Degree & Higher Diploma programmes : guide to enrolment = Fu xue shi ji gao ji wen ping ke cheng : shen qing ru xue shou ce.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University, 2008-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A23  2008/09  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A23  2009/10  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A23  2010/11  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
2008-


7
b1063142" >


Associate Degree programmes : guide to enrolment = 副學士課程 : 申請入學手冊.
Associate Degree programmes : guide to enrolment = Fu xue shi ke cheng : shen qing ru xue shou ce.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A23  2006/07  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A23  2007/08  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A23  2006/07  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


8
b1063143" >HKCC student services guide.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A36  2007/08  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A36  2008/09  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A36  2009/10  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


9
b1063144" >HKCC student handbook.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, Hong Kong Polytechnic University
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A367  2006/07  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A367  2007/08  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A367  2006/07  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


10
b1063145" >


全港副學士課程指南 = Guide to associate degree programmes.
Quan gang fu xue shi ke cheng zhi nan = Guide to associate degree programmes.

[Xianggang] : Xianggang li gong da xue, Xianggang zhuan shang xue yuan, 2005-2007
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A16  2005  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A16  2006  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A16  2007  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
2007


11
b1063146" >


全港副學士及高級文憑指南 = HK AD & HD guide.
Quan Gang fu xue shi ji gao ji wen ping zhi nan = HK AD & HD guide.

Xianggang : Xianggang li gong da xue, Xianggang zhuan shang xue yuan, 2008-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A16  2008  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A16  2008  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
2008-


12
b1063147" >HKCC associate degree & higher diploma programmes student handbook.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, Hong Kong Polytechnic University, 2008-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A3672  2008/09  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A3672  2009/10  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A3672  2010/11  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
2008-


13
b1063149" >HKCC foundation programme in general studies student handbook.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, Hong Kong Polytechnich University, 2008-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A3673  2008/09  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A3673  2008/09  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
2008-


14
b1063150" >Choosing business careers and programmes : an HKCC guide / [editor, Theresa Choi].

Hong Kong : Hong Kong Community College, c2008.
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 C46 2008  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 C46 2008  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
c2008


15
b1063206" >HKCC inspiring potential through holistic education.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University, [2006?]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 H67 2006  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 H67 2006  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2006?


16
b1063221" >


升學及就業資訊錦囊.
Sheng xue ji jiu ye zi xun jin nang.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Xianggang : Xianggang li gong da xue, Xianggang zhuan shang xue yuan
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LA1134.H6 H66  2006  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LA1134.H6 H66  2007  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LA1134.H6 H66  2009  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


17
b1063222" >


旗蹟綜藝晚會 : 創「旗」蹟, 慶共融 : 慶祝香港理工大學七十周年, 香港專上學院六周年 = Fantastic touch.
Qi ji zong yi wan hui : chuang "qi" ji, qing gong rong : qing zhu Xianggang li gong da xue qi shi zhou nian, Xianggang zhuan shang xue yuan liu zhou n

[Xianggang : Xianggang li gong da xue, Xianggang zhuan shang xue yuan, 2007?]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 Q23 2007  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 Q23 2007  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2007?


18
b1063284" >


C人C事 = CC magazine.
C ren C shi = CC magazine.

[Xianggang : Xianggang li gong da xue Xianggang zhuan shang xue yuan xue sheng hui xue sheng bao bian ji wei yuan hui]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LH7.H66 C73  5.1  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LH7.H66 C73  6.1  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LH7.H66 C73  6.2  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


19
b1063288" >


HKCC 首选副学士课程 = Preferred associate degree programmes.
HKCC shou xuan fu xue shi ke cheng = Preferred associate degree programmes.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Xianggang : Xianggang zhuan shang xue yuan, [2007?]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 H63 2007  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 H63 2007  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2007?


20
b1063289" >


HKCC ... 副學士課程簡介.
HKCC ... fu xue shi ke cheng jian jie.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Xianggang : Xianggang zhuan shang xue yuan
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 H64  2008/09  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 H64  2009/10  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 H64  2010/11  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


21
b1063290" >


New campuses of Hong Kong Community College : Hung Hom Bay & West Kowloon = 香港專上學院新校園紅磡灣及西九龍.
New campuses of Hong Kong Community College : Hung Hom Bay & West Kowloon = Xianggang zhuan shang xue yuan xin xiao yuan Hongkanwan ji Xi Jiulong.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, [2007?]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 H56 2007  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 H56 2007  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2007?


22
b1063291" >


HKCC三項全新高級文憑課程 : 適合中七畢業生、Pre-AD畢業生及有志進修人士.
HKCC san xiang quan xin gao ji wen ping ke cheng : shi he zhong qi bi ye sheng, Pre-AD bi ye sheng ji you zhi jin xiu ren shi.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Xianggang : Xianggang zhuan shang xue yuan, [2007?]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 H53 2007  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 H53 2007  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2007?


23
b1063292" >


HKCC ... pre-associate degree programme = HKCC ... 副學士先修課程.
HKCC ... pre-associate degree programme = HKCC ... fu xue shi xian xiu ke cheng.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, [2009]-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A26  2009/10  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A26  2010/11  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A26  2011/12  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
2009


24
b1063293" >


HKCC foundation programme in general studies, SPEED pre-associate degree programme 2008/2009 joint admission : prepare students for entry into sub-deg
HKCC foundation programme in general studies, SPEED pre-associate degree programme 2008/2009 joint admission : prepare students for entry into sub-deg

[Hong Kong : Hong Kong Community College : School of Professional Education and Executive Development, 2008?]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H573 H52 2008  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H573 H52 2008  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2008?


25
b1063709" >


新生誌 = Dedication to freshman.
Xin sheng zhi = Dedication to freshman.

Xianggang : Xianggang li gong da xue Xianggang zhuan shang xue yuan xue sheng hui xue sheng bao bian ji wei yuan hui
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LH7.H66 X56  2008-09  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LH7.H66 X56  2009-10  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LH7.H66 X56  2010-11  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


26
b1066700" >The Young executive = Nian qing xing zheng ren.

Hong Kong : PolyU Hong Kong Community College, 2009-
Click to access 
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A4  v.1  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A4  v.2  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A4  v.3  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
2009-


27
b1069162" >HKCC pre-associate degree programme student handbook.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Hong Kong : Hong Kong Community College, 2009-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A3673  2009/10  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A3673  2010/11  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A3673  2011/12  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
2009-


28
b1072535" >


香港理工大學香港專上學院十周年紀念特輯.
Xianggang li gong da xue Xianggang zhuan shang xue yuan shi zhou nian ji nian te ji.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Xianggang : Ming bao, 2011.
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 H682 2011  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 H682 2011  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2011


29
b1087015" >


解讀副學士及高級文憑課程升學率.
Jie du fu xue shi ji gao ji wen ping ke cheng sheng xue lü
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Xianggang : Xianggang zhuan shang xue yuan zhao sheng zu
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 H642  2009  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 H642  2010  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 H642  2011  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


30
b1094358" >


香港專上學院十周年紀念專刊 = HKCC 10th Anniversary / [總編輯曾偉琛, 曾振邦, 鄭少斌].
Xianggang zhuan shang xue yuan shi zhou nian ji nian zhuan kan = HKCC 10th Anniversary / [Zong bian ji Zeng Weichen, Zeng Zhenbang, Zheng Shaobin].
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College.
Xianggang : Xianggang zhuan shang xue yuan, 2011.
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 H68 2011  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 H68 2011  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2011


31
b1230397" >


C人C事 = CC magazine
CC magazine.

[Xianggang : Xianggang li gong da xue Xianggang zhuan shang xue yuan xue sheng hui xue sheng bao bian ji wei yuan hui]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LH7.H66 C73  v.10.1  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LH7.H66 C73  v.12.1  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LH7.H66 C73  v.14.1  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


32
b1230362" >


六四特刊 : 二十五年未敢忘記,母忘1989 / [總編輯洪藝杰].
Liu si te kan : er shi wu nian wei gan wang ji, mu wang 1989 / [zong bian ji Hong Yijie].

[Xianggang : Xianggang li gong da xue Xianggang zhuan shang xue yuan xue sheng hui di shi yi jie xue sheng bao bian ji wei yuan hui sui, 2014]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  DS779.32 .L58 2014  LIB USE ONLY
 WK College Collection  DS779.32 .L58 2014  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2014


33
b1230363" >


太陽花學運特刊.
Tai yang hua xue yun te kan.

[Xianggang : Xianggang li gong da xue, Xianggang zhuan shang xue yuan xue sheng hui di shi yi jie xue sheng bao bian ji wei yuan hui sui, 2014]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LA1138.7 .T35 2014  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LA1138.7 .T35 2014  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2014


34
b1243625" >


第三條跑道.
Di san tiao pao dao.

[Xianggang] : Xianggang li gong da xue Xianggang zhuan shang xue yuan xue sheng hui di shi er jie xue sheng bao bian ji wei yuan hui feng, [2015]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  DS796.H7 D5 2015  LIB USE ONLY
 WK College Collection  DS796.H7 D5 2015  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2015


35
b1246339" >


六四特刊 : 廿六年了, 血仍在天安門下 / 總編輯翟廣庭.
Liu si te kan : nian liu nian le, xue reng zai Tian'an Men xia / zong bian ji Zhai Guangting.

[Xianggang] : Xianggang li gong da xue Xianggang zhuan shang xue yuan xue sheng hui di shi er jie xue sheng bao bian ji wei yuan hui feng, [2015]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  DS779.32 .L583 2015  LIB USE ONLY
 WK College Collection  DS779.32 .L583 2015  LIB USE ONLY
PRINTED MATL
2015


36
b1262886" >Hong Kong Community College useful documents : for associate degree & higher diploma programmes.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College, author.
[Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University]
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A363  2015/16  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A363  2015/16  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
 


37
b1296719" >


College of Professional and Continuing Education annual report = 專業及持續教育學院年報.
College of Professional and Continuing Education annual report = Zhuan ye ji chi xu jiao yu xue yuan nian bao.
College of Professional and Continuing Education, author.
Hong Kong : College of Professional and Continuing Education
Click to access 
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H573 A12  2015/16  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H573 A12  2016/17  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H573 A12  2017/18  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED MATL
 


38
b1264748" >Top-up bachelor's honours degree programmes leading to PolyU awards for associate degree/higher diploma graduates : full time/part time ...
Hong Kong Polytechnic University. School of Professional Education and Executive Development.
[Hong Kong] : School of Professional Education and Executive Development, Hong Kong Polytechnic University
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H577 A1462  2016/17  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H577 A1462  2017/18  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H577 A1462  2016/17  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


39
b1264751" >Top-up bachelor's honours degree programmes leading to PolyU-SPEED awards for associate degree/higher diploma graduates : full time/part time ...
Hong Kong Polytechnic University. School of Professional Education and Executive Development.
[Hong Kong] : School of Professional Education and Executive Development, Hong Kong Polytechnic University
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H577 A1463  2016/17  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H577 A1463  2017/18  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H577 A1463  2016/17  LIB USE ONLY
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED JOURNAL
 


40
b1263350" >CPCE Libraries student handbook.
Hong Kong Polytechnic University. College of Professional and Continuing Education, author.
[Hong Kong] : College of Professional and Continuing Education, Hong Kong Polytechnic University, [2015]-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H573 A36  2015/16  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H573 A36  2015/16  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
2015


41
b1300346" >CSAO information guide.
Hong Kong Polytechnic University. College of Professional and Continuing Education. CPCE Student Affairs Office, author.
[Hong Kong] : CPCE Student Affairs Office, College of Professional and Continuing Education, The Hong Kong Polytechnic University
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H573 A37  2016-17  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H573 A37  2016-17  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
 


42
b1344522" >HKCC programme document. 8C106, Associate in Health Studies.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College, author.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A38  2014/15  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A38  2018/19  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A38  2018/19  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
 


43
b1344521" >HKCC scheme document. 8C108, Associate Degree Scheme in Business.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College, author.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University, 2018-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A382  2018/19  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A382  2018/19  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
2018-


44
b1344523" >HKCC scheme document. 8C110, Associate Degree Scheme in Humanities and Communication.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College, author.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University, 2018-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A3822  2018/19  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A3822  2018/19  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
2018-


45
b1344525" >HKCC scheme document. 8C111, Associate Degree Scheme in Applied Social Sciences.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College, author.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A3823  2014/15  LIB USE ONLY
 HB College Collection  LG51.H571 A3823  2018/19  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A3823  2018/19  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
 


46
b1344526" >HKCC scheme document. 8C112, Associate Degree Scheme in Science and Technology.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College, author.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University, 2018-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A3824  2018/19  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A3824  2018/19  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
2018-


47
b1344575" >HKCC scheme document. 8C113, Associate Degree Scheme in Design.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College, author.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University, 2018-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A3825  2018/19  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A3825  2018/19  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
2018-


48
b1344620" >HKCC programme document. 8C118, Higher Diploma in Mechanical Engineering.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College, author.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University, 2018-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A3826  2018/19  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A3826  2018/19  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
2018-


49
b1349422" >HKCC scheme document. 8C121, Higher Diploma Scheme in Business.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College, author.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University, 2018-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A3827  2018/19  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A3827  2018/19  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
2018-


50
b1352768" >HKCC programme document. 8C122, Higher Diploma in Aircraft Services Engineering.
Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong Community College, author.
Hong Kong : Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University, 2018-
  
Location Call No. Status
 HB College Collection  LG51.H571 A3828  2018/19  LIB USE ONLY
 WK College Collection  LG51.H571 A3828  2018/19  LIB USE ONLY
PRINTED JOURNAL
2018-


Result Page:   1 2 Next